000 00675 a2200217 4500
003 OSt
005 20160217145526.0
008 160217b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 _a9789381605653 (Hb)
_cRs. 995.00
040 _cIISERB
082 _223
_a294.56 SI64S
100 _aSiinha, Nita Rani
_97971
222 _aHindi Collection
222 _aVivekanand Collection
245 _aSamkaleen-Darshanik Vivekanand Evam Radhakrishnan Ke Dharmik Evam Netik Vichar Ek Tulnatamak Adhyayan
_cSinha, Nita Rani
260 _bAnkit Publishing House,
_c2014.
_aDelhi:
300 _a124p.
650 _aReligious Education
_97972
650 _aReligion
_97973
942 _2ddc
_cBK
999 _c7292
_d7292